Vaskiluodon Voima är nu Vaasan Voima

I enlighet med en verksamhetsförsäljning som genomfördes 2019 övergick Vaskiluodon Voimas verksamhet till bolaget Vaasan Voima från och med 1.1.2023. Samtidigt övergick hela personalen i Vaasan Voimas tjänst. Vaasan Voima Oy är ett helägt dotterbolag till EPV Energi. Bolaget fortsätter med sitt huvudsyfte, som är att producera värme och el för Vasanejdens behov. Tillsammans med våra partners jobbar vi fortsättningsvis ihärdigt för att göra energilösningarna i Vasklot utsläppsfria.

Vasklotkraftverken har en lång historia i Vasaregionen. År 1954 inleddes planeringen av EPV:s första egna kraftverk i Vasklot i Vasa. Kraftverket togs i drift 1958. År 1969 grundades Vaskiluodon Voima. År 1980 beslutade man att bygga en stenkolseldad ångpanna för den ena turbinanläggningen i Vasklot. Den här ångpannan är fortfarande i drift. För Vasakraftverkets del inleddes miljöinvesteringarna redan på 1990-talet, då bolaget investerade i modern förbränningsteknik, en avsvavlingsanläggning och ett elfilter. Turbinanläggningen förnyades 1998.

År 2013 byggdes en förgasningsanläggning för biomassa i anslutning till kraftverket. Vid byggandet var anläggningen världens första och största i sitt slag. Tack vare den har kraftverket beredskap att ersätta omkring en tredjedel av stenkolet med inhemska biobränslen, vilket minskar koldioxidutsläppen med en mängd som motsvarar utsläppen från cirka 70 000 personbilar.

Vasklots kraftverk följer standarden för miljöledningssystem ISO 14001:2015 samt Energieffektivitetssystemet ETJ+. Systemen har till syfte att styra och stödja verksamheten mot principen om ständig förbättring. Båda systemen är certifierade och de nuvarande certifikaten gäller 3.11.2022-30.5.2023 för miljösystemets del och 6.12.2021-5.12.2024 för energieffektivitetssystemets del.

Nya energilösningar i Vasklot

Framtidens energisystem behöver i allt större utsträckning flexibilitet och energilager. I och med den gröna omställningen kommer andelen förnybar energi att öka kraftigt i elnätet, vilket ofta leder till situationer där elutbudet är antingen för stort eller för litet.

Vaasan Voima har redan nu en elpanna och ett värmeenergilager i Vasklot. Dessa har visat sig vara ytterst kostnadseffektiva lösningar och därför har man nu beslutat bygga fler av dem. Hösten 2022 fattade man på Vaasan Voima ett investeringsbeslut om två nya 60 MW elpannor och en betydande förstoring av värmeenergilagret.

De nya elpannorna stöder på ett utmärkt sätt löftet om utsläppsfri och flexibel energiproduktion och -förbrukning, och är viktiga komponenter i framtidens rena värmeproduktionssystem. Ett rent värmeproduktionssystem är en långsiktig och utsläppsfri lösning, som tryggar värmeproduktionen i områdena och också stöder det nya väderberoende elsystemets behov.

– Värmen som elpannan producerar kan med hjälp av värmelagret användas för att optimera Vasakraftverkets värme- och elproduktion bättre än förut. Elpannan ger också möjlighet till längre driftstoppsperioder för kraftverket. Tillsammans med värmelageroptimering ger detta betydande fördelar och förbättrar värmeproduktionens tillgänglighet i kraftverkshelheten. Samtidigt förbättrar vi också elproduktionens lönsamhet. Genom att använda elpannan kan vi för vårt vidkommande utnyttja låga elpriser i situationer då det finns mycket förnybar energi i elsystemet. Det här är också ett steg mot utsläppsfri värmeproduktion, säger VD Janne Österback på Vaasan Voima.

– Det här är ett fint exempel på maximalt utnyttjande av vår kraftverksplats. Vasklot kommer också i framtiden att vara ett centralt verksamhetsområde för Vaasan Voima, tillägger Österback.

För närvarande har Vasklots kraftverk 23 anställda. Alla övergår till Vaasan Voima med oförändrade anställningsvillkor.

Det goda samarbetet med samarbetspartnerna fortsätter

Själva verksamheten på Vasklots kraftverksområde påverkas i huvudsak inte av företagsomstruktureringarna.

– Det goda samarbetet med våra utmärkta samarbetspartner fortsätter som förut, och också projekten fortsätter på normalt sätt, säger Österback.

Mer information: Janne Österback, verkställande direktör, Vaasan Voima Oy, tfn 010 5055 235, janne.osterback(at)epv.fi

Läs mer: https://www.vaasanvoima.fi/sv/

 

Arkiv