Vaskiluodon Voima on nyt Vaasan Voima

Vuonna 2019 solmitun liiketoimintakaupan mukaisesti Vaskiluodon Voiman toiminnot siirtyivät Vaasan Voima -yhtiölle 1.1.2023 alkaen. Samalla koko henkilöstö siirtyi Vaasan Voiman palvelukseen. Vaasan Voima Oy on EPV Energian sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiö jatkaa edelleen sen päätehtävää, tuottamaan lämpöä ja sähköä Vaasan seudun tarpeisiin. Yhdessä kumppaneidemme kanssa teemme edelleen heltiämättä työtä muuttaaksemme Vaskiluodon energiaratkaisut päästöttömiksi.

Vaskiluodon voimalaitoksilla on pitkä historia Vaasan alueella. Vuonna 1954 alkoi EPV:n ensimmäisen oman voimalaitoksen suunnittelu Vaasan Vaskiluotoon. Voimalaitos aloitti toimintansa vuonna 1958. Vuonna 1969 perustettiin Vaskiluodon Voima. 1980 päätettiin Vaskiluodon toista turbiinilaitosta varten rakentaa kivihiilikäyttöinen höyrykattila, joka on edelleen käytössä. Ympäristöinvestoinnit alkoivat Vaasan voimalaitoksen osalta jo 1990-luvulla, kun yhtiö investoi moderniin polttotekniikkaan, rikinpoistolaitokseen ja sähkösuodattimeen. Turbiinilaitoksen uudistus toteutettiin vuonna 1998.

Vuonna 2013 voimalaitoksen yhteyteen rakennettiin biomassan kaasutuslaitos, joka oli rakennettaessa maailman ensimmäinen ja suurin lajissaan. Sen ansiosta voimalaitoksella on valmius korvata noin kolmasosa kivihiilestä kotimaisilla biopolttoaineilla, mikä alentaa hiilidioksidipäästöjä noin 70 000 henkilöauton päästöjen verran.

Vaskiluodon voimalaitos noudattaa ISO 14001:2015-ympäristöjärjestelmän standardia sekä ETJ+ Energiatehokkuusjärjestelmää. Järjestelmien tavoitteena on ohjata ja tukea toimintaa kohti jatkuvan parantamisen periaatetta. Molemmat järjestelmät ovat sertifioituja ja nykyiset sertifikaatit ovat voimassa ympäristöjärjestelmän osalta 3.11.2022-30.5.2023 ja energiatehokkuusjärjestelmän osalta 6.12.2021-5.12.2024.

Uusia energiaratkaisuja Vaskiluotoon

Tulevaisuuden energiajärjestelmä tarvitsee yhä enenemässä määrin joustokykyä ja energiavarastoja. Energiamurroksen myötä uusiutuvan energian osuus sähköverkossa lisääntyy voimakkaasti ja johtaa usein tilanteisiin, joissa sähköä on joko liikaa tai liian vähän tarjolla.

Vaasan Voimalla on jo nyt Vaskiluodossa käytössä yksi sähkökattila ja lämpöenergiavarasto. Nämä ovat osoittautuneet erittäin kustannustehokkaaksi ratkaisuksi ja siksi niitä on nyt päätetty rakentaa lisää. Syksyllä 2022 Vaasan Voimassa tehtiin investointipäätös kahdesta uudesta 60 MW sähkökattilasta ja lämpöenergiavaraston merkittävästä laajennuksesta.

Uudet sähkökattilat ja lämpöenergiavaraston laajennus tukevat erinomaisesti lupausta päästöttömästä ja joustavasta energiantuotannosta- ja kulutuksesta, ja ovat tärkeitä komponentteja tulevaisuuden puhtaassa lämmöntuotantojärjestelmässä. Puhdas lämmöntuotantojärjestelmä on pitkäjänteinen ja päästötön ratkaisu, millä turvataan alueiden lämmöntuotanto sekä tuetaan myös uuden sääriippuvaisen sähköjärjestelmän tarpeita.

– Sähkökattilan tuottamalla lämmöllä voidaan lämpövaraston avulla optimoida Vaasan voimalaitoksen lämmön- ja sähköntuotanto entistä paremmin. Tämän lisäksi sähkökattila mahdollistaa pidempiä alasajojaksoja voimalaitokselle. Yhdessä lämpövarasto-optimoinnin avulla syntyy huomattavia hyötyjä ja parannetaan voimalaitoskokonaisuuden lämmöntuotannon käytettävyyttä. Samalla parannamme myös sähköntuotannon kannattavuutta. Sähkökattilan käytöllä voimme osaltamme hyödyntää sähkön alhaisia hintoja tilanteissa, joissa sähköjärjestelmässä on paljon uusiutuvaa energiaa. Tämä on myös askel kohti päästötöntä lämmöntuotantoa, sanoo Vaasan Voiman toimitusjohtaja Janne Österback.

– Tämä on hieno esimerkki omistuksessamme olevan laitospaikan maksimaalisesta hyödyntämisestä. Vaskiluoto on tulevaisuudessakin Vaasan Voimalle keskeinen toiminta-alue, Österback jatkaa.

Tällä hetkellä Vaskiluodon voimalaitoksessa työskentelee 23 henkeä. He kaikki siirtyvä Vaasan Voimalle vanhoina työntekijöinä.

Hyvä yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuu

Liiketoimintajärjestelyt eivät pääsääntöisesti vaikuta itse Vaskiluodon voimalaitosalueen toimintaan.

– Hyvä yhteistyö jatkuu normaalisti edelleen meidän erinomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja myös projektit jatkuvat normaalisti, toteaa Österback.

Lisätietoja: Janne Österback, toimitusjohtaja, Vaasan Voima Oy, p. 010 5055 235, janne.osterback(at)epv.fi

Lue lisää: www.vaasanvoima.fi