Kotimaiset biopolttoaineet läheltä

Vaasan Voiman käyttämät kotimaiset polttoaineet - puubiomassa ja energiaturve - hankitaan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueelta, noin 100 kilometrin säteeltä voimalaitoksista. Jotta toimitusmäärät ovat tarpeeksi suuria ja kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyitä, käytämme useita eri polttoainetoimittajia.

Ympäristöinvestointeja jo vuosikymmenten ajan

Vaasan voimalaitos teki 1990-luvulla ympäristöinvestoinnit moderniin polttotekniikkaan, rikinpoistolaitokseen ja sähkösuodattimeen.

  • Käytössä on Hitachin uusimman sukupolven NR3-polttimet, joilla typenoksidien päästöt ovat alentuneet noin 30 %
  • Rikinpoistolaitos suodattaa jopa yli 90 % savukaasujen rikkidioksidipäästöistä
  • Hiukkaspäästöt hoidetaan sähkösuodattimella, jonka erotusaste on 99,9 %
  • Savukaasujen hiukkaspäästöt minimoidaan tehokkailla sähkösuodattimilla

Vuonna 2012 valmistui kaasutuslaitos, joka on kytkettynä VL2:n yhteyteen. Kattilaa voidaan käyttää kaasuttimella ilman hiilipölypolttoa.

Vuonna 2015 alueelle valmistui sähköllä toimiva käyttöpaikkamurska biopolttoaineen toimitusketjun parempaan hallintaan. Murskaamisella paikan päällä saavutetaan myös hiilidioksidipäästövähennyksiä dieselkäyttöiseen murskaukseen ja haketukseen verrattuna. Käyttöpaikkamurskan toiminta mahdollistaa meno-paluukuljetuksien hyödyntämisen tavallisella puutavara-autolla.

Vuonna 2020 paranneltiin kattilan yläilmajärjestelmää toisella kerroksella sekä asennettiin ureansyöttölaitteisto (SNCR) kattilalle säiliöineen. Laitteiston hankinnalla saavutetaan NOx -pitoisuuksien aleneminen BAT-päätelmien mukaisesti vaaditulle tasolle.

Biopolttoaineet

Metsähake

  • Metsätähteet (oksat, latvat)
  • Rankapuuhake
  • Kantohake

Puuteollisuuden sivutuotteet

  • Sahanpurut
  • Tasauspätkät
  • Puunkuoret

Käytössä sertifioidut järjestelmät sekä energiatehokkuus­sopimus

Vaskiluodon voimalaitos noudattaa ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän standardia sekä ETJ+ Energiatehokkuusjärjestelmää. Järjestelmien tavoitteena on ohjata ja tukea toimintaa kohti jatkuvan parantamisen periaatetta.

Molemmat järjestelmät ovat sertifioituja ja nykyiset sertifikaatit ovat voimassa ympäristöjärjestelmän osalta 31.5.2023–30.5.2026 ja energiatehokkuusjärjestelmän osalta 9.3.2023–5.12.2024. Sertifioitujen järjestelmien lisäksi voimalaitoksella on käytössä vapaaehtoinen energiatehokkuussopimus.

 

Tuhkaa maan­rakennukseen

Vaskiluodon Voimalta syntyy sivutuotteena tuhkaa 30 000–70 000 tonnia vuodessa. Tuhka on erinomaista maanrakennusainetta. Tuhkan avulla maanrakennuskohteen pohjarakenteesta saadaan kevytrakenteinen, kantava ja routimaton.

Lisäksi tuhkan hyödyntäminen on korvaavia luonnonmateriaaleja kustannustehokkaampaa. Koska tuhka kovettuu ja tiivistyy hyvin kantavaksi rakenteeksi, sitä käytetään erityisesti teiden pohjarakenteissa ja pysäköintialueilla.

Kipsiä seinien rakentamiseen

Koska Vaasan voimalaitoksessa käytetään polttoaineena myös kivihiiltä, syntyy sivutuotteena kipsiä 5 000–10 000 tonnia vuodessa. Kipsin määrä riippuu kivihiilen käyttömäärästä ja sen rikkipitoisuudesta.

Kipsi syntyy märkäpesutekniikkaan perustuvassa savukaasujen rikinpoistolaitoksessa, joka käyttää prosessialkalina kalkkikiveä. Kaikki kipsi toimitetaan kipsilevytehtaalle, jossa siitä valmistetaan kipsilevyjä rakennustarkoituksiin.

Sähkön ja lämmön yhteistuotantoa

Vaskiluodon Voima tuottaa sähköä ja kaukolämpöä yhteistuotannolla, minkä ansiosta hyötysuhde on erittäin korkea, ja polttoainetta kuluu vähemmän. Pelkästään sähköä tuottavissa laitoksissa syntyy sivutuotteena hukkalämpöä, mutta yhteistuotannossa se voidaan ohjata kaukolämpöverkkoon alueen asuntoja lämmittämään.