Vaasan Voima

Vaasan Voima Oy on EPV Energia Oy:n sataprosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön voimalaitosalueella Vaasan Vaskiluodossa tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä.

Energiaa korkealla hyötysuhteella ja vähemmällä polttoaineella

Vaasan Voiman voimalaitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä yhteistuotannolla (CHP), minkä ansiosta hyötysuhde on erittäin korkea, ja polttoainetta kuluu vähemmän.

Pelkästään sähköä tuottavissa laitoksissa syntyy sivutuotteena hukkalämpöä, mutta yhteistuotannossa se voidaan ohjata kaukolämpöverkkoon alueen asuntoja lämmittämään. Vaasan voimalaitos kattaa kaupungin kaukolämpötarpeesta yli 60 prosenttia.

Mankala-toimintamalli

Vaasan Voima Oy tuottaa osakkailleen sähköä ja lämpöä Mankala-periaatteella omakustannushintaan.

  • Yritys myy tuottamansa sähkön osakkailleen omakustannushintaan
  • Osakkaat maksavat yrityksen kustannukset omistusosuuksiensa suhteessa
  • Mankala-yrityksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa tai jakaa osinkoa.
  • Omistajat saavat hyödyn käyttämällä energian tai myymällä sen edelleen
  • Mankala-toimintamallin tavoitteena on yhdistää voimavarat ja jakaa riskit, jotta voidaan toteuttaa tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyisiä suuria voimalaitoshankkeita.

Suomessa yli 40 % sähköstä tuotetaan Mankala-periaatteella, omakustannushintaan.

Tutustu toimintaamme tarkemmin

Vuosikertomukset ja tilinpäätökset

Esitteet