Vaasan Voima

Vaasan Voima Oy är ett helägt dotterbolag till EPV Energi Ab. På bolagets område i Vasklot i Vasa produceras el och fjärrvärme.

Energi med hög verkningsgrad och mindre bränsle

Vaskiluodon Voimas kraftverk producerar el och fjärrvärme samtidigt (CHP), vilket ger en mycket hög verkningsgrad och lägre bränsleförbrukning.

 

I anläggningar som enbart producerar el uppstår spillvärme som biprodukt, men vid kraftvärmeproduktion kan värmen styras till fjärrvärmenätet för uppvärmning av bostäder i området. Kraftverket i Vasa täcker över 60 % av stadens fjärrvärmebehov.

Mankala-modellen

Vaasan Voima Oy producerar el och värme för sina delägare till självkostnadspris enligt Mankala-principen.

  • Elen som företaget producerar säljs till delägarna till självkostnadspris
  • Delägarna betalar företagets kostnader i förhållande till sina ägarandelar
  • Ett Mankala-företags syfte är inte att bereda vinst eller betala ut vinstutdelning
  • Ägarna får nytta genom att använda energin eller sälja den vidare
  • Syftet med Mankala-modellen är att förena resurserna och fördela riskerna, så att man kan genomföra stora kraftverksprojekt till konkurrenskraftiga produktionskostnader

I Finland produceras över 40 % av elen enligt Mankala-principen, till självkostnadspris.

Läs broschyr om Mankala-modellen (på finska)

Bekanta dig med vår verksamhet

Årsberättelser och bokslut (på finska)

Broschyrer