Vaasan Voimas mål är att med hjälp av ny el sammankoppla olika industrigrenars energibehov med varandra, genom att till exempel inom värmeproduktionen ta fram lösningar som baserar sig på ny el.