År 2020 togs ett stort värmeenergilager (laddnings- och urladdningseffekt 100 MW) i bruk i Vasklot i Vasa. Lagret ger mångsidighet i den lokala värmeproduktionen nu och i framtiden. Lagret fylls på från kraftverket och från energilagret tas värme till det lokala fjärrvärmenätet. Grottan fungerar som optimeringsverktyg som en del av EPV:s energiproduktionsportfölj.