Vaasan Voimas mål är att med hjälp av ny el sammankoppla olika industrigrenars energibehov med varandra. Det här sker till exempel genom elpannor i värmeproduktionen.

Läs mer om elektrifiering av värme