Biomassan hyödyntämisen edelläkävijä

Vaasan voimalaitos käyttää polttoaineinaan kivihiiltä ja kotimaisia biopolttoaineita. Laitos tuottaa sähköä vuodessa 900–1700 GWh, ja tuotettu kaukolämpö kattaa yli 60 % Vaasan kaupungin tarpeista.

Maailman ensimmäinen biomassan kaasutuslaitos

Vaasan voimalaitoksen yhteyteen on rakennettu biomassan kaasutuslaitos, joka on maailman ensimmäinen lajissaan. Sen ansiosta voimalaitoksella on valmius korvata noin kolmasosa kivihiilestä kotimaisilla biopolttoaineilla, mikä alentaa hiilidioksidipäästöjä noin 70 000 henkilöauton päästöjen verran.

Vaasan voimalaitosta pystytään käyttämään pienellä tuotantoteholla myös täysin ilman kivihiiltä. Tällöin polttoaineena on biomassasta ja energiaturpeesta tuotettu kaasu.

Syksyllä 2015 Vaskiluodossa otettiin käyttöön sähkötoiminen käyttöpaikkamurskain, johon metsäpolttoaineet toimitetaan puutavara-autolla suoraan metsävarastoilta. Tavoitteena on, että noin 2/3 metsäpolttoaineesta toimitetaan käyttöpaikkamurskaimen kautta, ja noin 1/3 tulee valmiina hakkeena laitokselle.

Vaskiluodon yhteistuotanto­voimalaitoksen tekniset tiedot:

Kattila: Benson tyyppinen läpivirtauskattila, välitulistin
Rikinpoistolaitos: Perustuu märkäpesutekniikkaan, käyttää prosessialkalina kalkkikiveä ja tuottaa sivutuotteena kipsiä
Typenpoisto: Low-NOx-polttimet ja tulipesän OFA-järjestelmä
Turbiini: Kolmipesäinen kaukolämpöväliottoturbiini, jossa ilmajäähdytteinen generaattori
Biomassan kaasutuslaitos: 140 MW:n biokaasutin ja metsähakkeen kuivain
Polttoaineet: Puubiomassa, energiaturve, kivihiili

Sähköteho (netto): 230 MW
Kaukolämpöteho: 175 MW
Sähkötuotanto: 0,9–1,7 TWh/a
Kaukolämpötuotanto: 400-480 GWh/a

Sivutuotteiden käsittely

Tuhka: 50 000 tonnia/a, 100 % hyötykäyttöön

Polttoaineet 2023

Vaskiluodon voimalaitosten hyötysuhde on erittäin korkea yhteistuotannon ansiosta. Innovatiivisen tekniikan ansiosta kivihiilen käyttöä pystytään korvaamaan biomassalla ja sähkökattiloilla.

Lisää vastuullisuustoimistamme

Lue lisää Vaasan Voiman ja EPV Energia -konsernin vastuullisuustoimista EPV:n verkkosivuilta ja vastuullisuusraportista.