Vaskiluodon Voiman yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Vaskiluodon Voiman yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Kesäkuun lopussa alkaneiden neuvottelujen piirissä oli yrityksen koko henkilöstö. Neuvotteluiden taustalla olivat taloudelliset ja tuotannolliset syyt.

Neuvottelujen tuloksena tapahtuvilla toiminnan uudelleenjärjestelyillä pyritään toimintojen tehostamiseen, joustavuuden lisääntymiseen, kustannussäästöihin sekä yhtiön kilpailukyvyn varmistamiseen. Organisaatio tullaan yhdistämään yhdeksi, keskitetysti johdetuksi organisaatioksi.

Henkilöstön vähennystarve on pysynyt ennallaan eli 35 henkilötyövuodessa. Tästä Vaasan osuus on 21 ja Seinäjoen 14 henkilötyövuotta. Osaa toiminnoista tullaan tarkastelemaan ulkoistusmahdollisuutena ja osa vähennystarpeesta voi järjestyä luonnollisen poistuman kuten eläkkeelle siirtymisten kautta. Irtisanomiset ovat viimeinen ratkaisu, jos mitkään muut järjestelyt eivät ole mahdollisia.

Henkilöstöjärjestelyt aloitetaan mahdollisimman pian. Uuteen toimintamalliin on tarkoitus siirtyä viimeistään 1.1.2017 alkaen.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mats Söderlund, 010 505 5059