Vaskiluodon voimalaitoksen johtamisjärjestelmän ISO 14 001:2015 sertifikaatti uusittiin

Vaskiluodon voimalaitoksen johtamisjärjestelmän ISO 14001:2015 sertifikaatti uusittiin marraskuussa 2019 jälleen kolmeksi vuodeksi. Sertifikaatin uusimiseen tähtäävän auditoinnin painopistealueina olivat tällä kertaa johtamisjärjestelmästandardin vaatimustenmukaisuuden arviointi ja sen vaikuttavuuden ja organisaation kyvykkyyden arviointi. Samalla katselmoitiin myös energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ -sertifikaattiin liittyviä asioita, minkä sertifikaatti on uusittu viime vuoden joulukuussa.

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi, jonka avulla voidaan osoittaa ympäristöasioiden hallinnan olevan tarkoituksen mukaista. ETJ+ sen sijaan on kansallinen energiatehokkuusjärjestelmä. Molemmat järjestelmät perustuvat jatkuvan parantamisen periaatteeseen ja järjestelmien toteutumista arvioidaan auditointien avulla vuosittain.

– Nämä sertifikaatit ovat meille osoitus siitä, että teemme asioita lupaustemme mukaisesti ja oikein. Auditointien avulla toiminnan eri osa-alueita ja niiden toimivuutta käydään laajalti ja järjestelmällisesti läpi. Tämä on erinomainen tilaisuus saada katsaus käytäntöjen toimivuudesta ja samalla pohtia, onko joillakin osa-alueilla kehitystarpeita, sanoo Vaskiluodon Voiman toimitusjohtaja Mats Söderlund.

Vuoden 2019 auditointi pidettiin voimalaitoksella 20.8. ja sisälsi johtamisjärjestelmän hallinnollisen tarkastelun sekä kierroksen voimalaitoksella.

– Auditointiajankohdan ollessa keskellä revisiota, elokuun lopulla, voidaan todeta, että auditoinnin havaintojen määrä oli kohtuullinen. Auditointiin osallistui kaksi ulkoista auditoijaa, joista toinen siirtyi kentälle havainnoimaan ja toisen kanssa käytiin läpi havainnoitavia asioita dokumentaatiolla. Havaintoja sekä lieviä poikkeamia saatiin, mutta korjaavat toimenpiteet on jo tehty. Jatkuvaa kehitystä ja parantamista tehdään asioiden suhteen”, kertoo Vaasan voimalaitoksen käynnissäpitomestari Leena Saarela.​

Uusi johtamisjärjestelmän sertifikaatti vastaanotettiin joulukuussa. Sertifikaatti on voimassa 1. joulukuuta 2019 – 30. marraskuuta 2022.