Vaskiluodon biokaasutuslaitos toimii täydellä teholla

Torstaina 29.11.2012 saavutettiin Vaskiluodon biokaasutusprojektissa merkittävä virstanpylväs, kun käyttöönottovaiheessa olevaa kaasutuslaitosta käytettiin ensimmäisen kerran täydellä 140 MW:n teholla. Kaasutettavana polttoaineena oli metsähake. Ensimmäisten käyttökokemusten perusteella kaasutuslaitos näyttää toimivan suunnitellulla tavalla ja tuotettu kaasu palaa kivihiilikattilassa puhtaasti päästöjä alentaen.

Polttoainehankinnan logistiikan rakentamisessa riittää vielä haasteita. Kaasuttimen käyttö edellyttää alueelle riittävää bioterminaaliverkostoa, jota metsänomistajat ja biomassan toimittajat voivat hyödyntää kaasuttimen polttoainetoimituksissa. Terminaali- ja välivarastoalueilla varmistetaan puubiomassalle hyvät kuivumisolosuhteet ja hakkeen laatu. Ongelmakohdaksi on muodostunut Mustasaareen valtatie 8 varteen suunnitellun bioterminaalin ympäristöluvasta tehdyt valitukset, joiden vaikutuksesta terminaalin rakentaminen tulee viivästymään.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mauri Blomberg, Vaskiluodon Voima Oy, 050 377 7020