Varo heikkoa jäätä Vaskiluodon voimalaitosalueen pohjoispuolen sula-alueilla

Vaskiluodon voimalaitosten jäähdytysvedenotto hidastaa ja estää jään muodostumista Vaasan Vaskiluodon voimalaitosalueen pohjoispuolella Frilundintien linjalle, karttaan keltaisen kaaren sisäpuolella merkityllä merialueella. Sulan ja heikon jään alue on merkitty varoituskilvin, jotka on sijoitettu ranta-alueen jäähdytysvedenottopaikan läheisyyteen. Heikon jään alue alkaa jo ennen jäähdytysveden sisäänottoaukkoa. Pyydämme jäällä liikkuvia välttämään liikkumista vaara-alueella.

Lisätietoja: Vaskiluodon Voimalaitoksen Valvomo 050-4164 891