Pohjoismaiden Investointipankki rahoittaa biokaasutuslaitoksen Vaasassa

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on myöntänyt yhteensä 18 miljoonan euron lainan Vaskiluodon Voima Oy:lle biokaasutuslaitoksen rakentamiseksi Vaasaan. Laina-aika on seitsemän vuotta. Vaskiluodon Voima pyrkii vähentämään hiilen osuutta energiantuotannossaan rakentamalla uuden voimalan.

Uusi 140 MW:n biokaasutusvoimala yhdistetään nykyiseen voimalaan. Sen avulla nykyisen voimalan käyttövoimana olevaa polttoaineyhdistelmää voidaan laajentaa korvaamalla osa hiilestä kotimaisella biopolttoaineella ja turpeella. Hiilen käyttö vähenee 25–40 %. Aluksi kaasutuslinjan polttoaineista neljännes on turvetta ja kolme neljännestä metsähaketta. Tarvittava polttoaine hankitaan lähiseuduilta, enintään 100 kilometrin etäisyydeltä voimalasta. Uusi investointi ei lisää voimalan energiantuotantoa.

“Vaskiluodon Voiman projektissa yhdistyvät energiantuotanto ja innovatiivinen uusi tekniikka, joka on kehitetty Suomessa. NIBillä on sen vuoksi mahdollisuus olla mukana rahoittamassa projektia, jossa yhdistyvät kaksi pankin toiminnan kannalta keskeistä sektoria”, sanoo Johnny Åkerholm, NIBin toimitusjohtaja.

Biomassan kaasutus on uusi, Suomessa kehitetty tekniikka, jota ei ole aiemmin käytetty vastaavassa mittakaavassa. Työ- ja elinkeinoministeriö on tukenut projektia suurimmalla mahdollisella tukisummalla.
Vaskiluodon Voiman omistavat EPV Energia Oy (50 %) ja Pohjolan Voima Oy (50 %). Sen sähkö- ja kaukolämpövoimalat sijaitsevat Vaasassa ja Seinäjoella.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan Pohjoismaissa ja Baltiassa sijaitsevan jäsenmaan omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta hankkeisiin, jotka vahvistavat kilpailukykyä ja edistävät ympäristönsuojelua energia-, ympäristö-, kuljetus-, logistiikka-, viestintä- ja innovaatioaloilla. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIBille parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.