Metsolta maailman suurin biomassan kaasutuslaitos Vaskiluodon Voimalle Vaasaan

Investointi mahdollistaa kivihiilen korvaamisen kotimaisilla puuperäisillä polttoaineilla ja vähentää Vaskiluodon Voiman hiilidioksidipäästöjä.

Metso toimittaa polttoaineteholtaan 140 megawatin biokaasutuslaitoksen Vaskiluodon Voima Oy:lle Vaasaan. Vaskiluodon Voiman kokonaisinvestointi on noin 40 miljoonaa euroa, josta Metson toimituksen osuus on yli puolet. Biokaasutuslaitos on määrä ottaa käyttöön joulukuussa 2012. Metson toimitus on kokonaisratkaisu, joka sisältää polttoaineen käsittelyn, kuivauslaitoksen ja kiertopetikaasuttimen, nykyisen hiilikattilan muutostyöt sekä automaatio- ja informaatiojärjestelmät.

Biokaasutuslaitos rakennetaan nykyisen kivihiilivoimalaitoksen yhteyteen. Laitos käyttää polttoaineenaan pääosin puuperäisiä biomassoja, erityisesti metsähaketta. Tuotettu kaasu poltetaan kivihiilen rinnalla hiilikattilassa. Toimitukseen sisältyy kuivauslaitos, jossa biomassaa kuivataan kaasutukselle sopivaksi. Uudenlaisen ratkaisun ansiosta kivihiilestä voidaan näin korvata lähes 25–40 prosenttia uusiutuvalla energialla, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 230 000 tonnia vuodessa. Biomassan kaasutusta sovelletaan nyt ensimmäistä kertaa maailmassa näin mittavassa kokoluokassa.

”Metsolla on hieno tilaisuus tarjota ratkaisumalli, joka sisältää sekä biomassan kuivausteknologian että kaasutuksen. Tämä antaa mahdollisuuden monipuoliseen biopolttoainevalikoimaan ja merkittävään biomassan osuuteen polttoprosessissa. Samalla kustannus- ja ympäristötehokas ratkaisumme antaa tilaisuuden lisätä merkittävästi biopolttoaineen käyttöä. Toimituksen kokoluokka tekee tästä toimituksesta kiinnostavan suurille hiilivoimalaitoksille ympäri maailmaa”, Metson kaasutus- ja pyrolyysijärjestelmien tuotepäällikkö Juhani Isaksson kiteyttää.

”Yhteistyön aloittamista Metson kanssa puolsi se, että Metso on biokaasutuslaitoksen kokonaistoimittaja, joka pystyy yhdistämään voimalaitosprosessin, biomassan kuivauksen ja nykyiseen hiilikattilaan tarvittavat muutostyöt sekä automaation toimivaksi ja kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi. Metson kaasutusratkaisun merkittävä etu on polttoainevalikoiman monipuolisuus, mikä antaa meille joustavuutta biomassan hankintaan”, kertoo Vaskiluodon Voiman toimitusjohtaja Mauri Blomberg.

Vaskiluodon Voima Oy on sähkön ja lämmön tuotantoa harjoittava yhtiö. Yhtiön omistavat EPV Energia Oy ja Pohjolan Voima Oy tasaosuuksin. EPV Energia Oy on kotimainen, sähkön ja lämmön tuotantoon ja hankintaan erikoistunut yhtiö, jonka kotipaikka on Vaasa. Pohjolan Voima Oy on valtakunnallinen energiayhtiö, jonka päätuotteet ovat sähkö ja lämpö.
Teknistä tietoa

Metson toimitus Vaskiluodon Voimalle on kokonaisratkaisu, joka sisältää biomassan vastaanoton, esikäsittelyn, suuren kokoluokan KUVO-viirakuivauslaitoksen ja kiertopetikaasuttimen nykyisen hiilikattilalaitoksen muutostyöt sekä koko toimituksen sähköistyksen ja automaation. Tilaus kirjataan Metson Energia- ja ympäristöteknologian toisen vuosineljänneksen aikana saatuihin tilauksiin. Automaatiotoimitukseen kuuluvat kaasuttimen ja polttoainekäsittelyn automaatio- ja informaatiojärjestelmät liitettynä nykyiseen Metso DNA -järjestelmään sekä vanhan kivihiilikattilan säätöjen muutokset. Vaskiluodon Voiman nykyinen kivihiilikattila on myös Metson aikoinaan toimittama.
Lisätietoja:
Juhani Isaksson, Tuotepäällikkö Kaasutus- ja Pyrolyysijärjestelmät, Voimantuotanto-tuotelinja, Metso, 040 830 4402
Mauri Blomberg, Toimitusjohtaja, Vaskiluodon Voima Oy, 050 377 7020