Massiivinen maanalainen energiavarasto Vaasan Vaskiluotoon

Ensi vuonna Vaasassa otetaan käyttöön lämpöenergian varastointiratkaisu, joka valmistuessaan on Suomen suurin. EPV Energian ja Vaasan Sähkön investointi Vaskiluodon voimalaitoksen alla olevaan luolastoon mahdollistaa yli 30 prosentin laskun kivihiilen käytössä sekä siirtymisen uusiutuvien ja hiilineutraalien energialähteiden käyttöön kaukolämmön tuotannossa.

Uusi ratkaisu valjastaa Vaskiluodon luolat lämpöenergiavarastokäyttöön. Kolmenkymmenen metrin syvyydessä sijaitseva, kahdesta luolasta muodostuva varasto on valmistuessaan suurin laatuaan Suomessa. Luolat olivat aikoinaan käytössä öljyvarastoina.

Varastot tuovat tehokkaan ja monipuolisen ratkaisun pyrkiessämme kokonaan eroon kivihiilestä. Ne tasaavat kaukolämmön kulutushuippuja ja mahdollistavat pidemmällä tähtäimellä myös tuuli- ja aurinkoenergian käytön nykyistä joustavammin ja laajemmin sekä Vaasan alueella syntyvän hukkalämmön hyödyntämisen.

Luolien yhteistilavuus on 210 000 m3. Suurempaan luolaan on tarkoitus varastoida lämmitettyä vettä ja tarpeen mukaan siirtää lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon. Pienempi varastoluola toimii lämpövaraston veden paisuntasäiliönä. Lämpöenergiavaraston lataus- ja purkuteho on 100 megawattia. Varastoitava energiamäärä on 7 000–9 000 megawattituntia. Vertailun vuoksi, tämä on tuhat kertaa suurempi kuin tällä hetkellä Pohjoismaiden suurimman rakenteilla olevan sähköakun varastointikapasiteetti.

– Olemme jo jonkin aikaa tutkineet luolaston hyödyntämistä lämpövarastona. Nyt meillä on suunnitelma, kuinka voimme käyttää Vaskiluodon voimalaitosta ja sen yhteydessä olevaa luolastoa lämmöntuotannossa, toteaa EPV Energian lämpövoimaliiketoiminnan johtaja Mats Söderlund.

– Energian varastointi on tuotantoteknologia- ja polttoaineriippumaton ratkaisu, ja se sopii mainiosti nykyiseen lämmöntuotantojärjestelmäämme, jatkaa Söderlund.

Nykysuunnitelman mukaan lämpövarasto otetaan käyttöön juhannukseen 2020 mennessä.

Projektin kokonaiskustannusarvio on noin 5 miljoonaa euroa. Projekti on saanut työ- ja elinkeinoministeriön tukea.

Faktoja Vaskiluodon luolista:

  • Lämpövarastoluolat ovat tilavuudeltaan 150 000 m³ ja 60 000 m³
  • Lataus- ja purkutehoa on 100 MW, mikä riittää noin 4-20 vuorokaudeksi riippuen purkutehosta. Vertailun vuoksi, tällä hetkellä Pohjoismaiden suurimman rakenteilla olevan sähköakun lataus- ja purkuteho on 6 MW
  • Energiavaraston kapasiteetti on 7-9 gigawattituntia
  • Sijainti 30 metriä maanpinnan alla
  • Koko: korkeus 22 ja 30 metriä, pituus 178 m ja 313 m
  • Rakennettu 1970-luvulla öljyn säilytykseen
  • Luolat on tyhjennetty öljystä ja puhdistettu 1990-luvun lopulla.

 

Lisätietoja:

Mats Söderlund, johtaja, lämpövoimatuotanto, EPV Energia, 010 505 5059