Maailman suurin biomassan kaasutuslaitos vihittiin käyttöön Vaasassa

Työministeri Lauri Ihalainen vihki 11.3.2013 käyttöön maailman suurimman biomassan kaasutuslaitoksen Vaasassa. Vaskiluodon Voima Oy:n hanke on monella tapaa edistyksellinen, koska kaasutustekniikkaa ei ole missään päin maailmaa ennen käytetty tässä mittakaavassa tähän tarkoitukseen.

Uuden kaasutuslaitoksen ansiosta 25–40 prosenttia kivihiilestä voidaan korvata kotimaisilla biopolttoaineilla, pääasiassa metsähakkeella. ”Kaasutuslaitoksen käyttöönotto on merkittävä askel yhtiön pyrkimyksessä käyttää lämmön ja sähkön tuotannossa ensisijaisesti kotimaisia polttoaineita. Tätä voidaan kutsua todelliseksi energiatäyskäännökseksi”, sanoo Vaskiluodon Voiman hallituksen puheenjohtaja ja omistajayhtiö EPV Energia Oy:n toimitusjohtaja Rami Vuola.

Kaasutuslaitoksella on erittäin merkittävä työllisyysvaikutus. Sen ansiosta syntyy pysyvästi 100 ja välillisesti jopa satoja uusia työpaikkoja. Lisäksi hankkeella on hyvin positiivinen vaikutus alueen talouteen. ”Taloudellisesti vaikeina aikoina jokainen investointi on Suomelle tärkeä. Kaasutuslaitos tuo alueelle vuosittain noin 15 miljoonaa euroa biopolttoaineiden hankinnan kautta. Tällä rahalla on aikaisemmin ostettu ulkomailta tuotua kivihiiltä ja hiilidioksidipäästöoikeuksia. Hanke on myös erinomainen esimerkki siitä, miten voimavaroja yhdistämällä saadaan aikaan huipputuloksia”, kertoo toisen omistajayhtiön Pohjolan Voima Oy:n toimitusjohtaja Lauri Virkkunen.

Biokaasutuslaitoksen Vaskiluodon Voimalle toimittaa Metso, jolle hanke on erittäin merkittävä, sillä biokaasuttimen kokoluokka tekee toimituksesta kiinnostavan suurille hiilivoimalaitoksille ympäri maailmaa. ”Valtaosa maailman energiatuotannosta tapahtuu edelleen suurissa hiilikattiloissa. Tähän kokoluokkaan soveltuva biokaasutusteknologia tarjoaa uuden kustannustehokkaan vaihtoehdon lisätä biomassojen osuutta ja samalla vähentää merkittävästi hiilen käyttöä ja päästöjä”, toteaa Metson Voimantuotanto-liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Holmala.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi huhtikuussa 2011 kaasutuslaitoshankkeelle uuden teknologian investointitukea yhteensä 10,8 M€. Hankkeen kokonaisbudjetti on vajaa 40 M€. ”Tähän mennessä saatujen käyttökokemusten perusteella polttoaineteholtaan 140 MW:n kaasutuslaitos näyttää toimivan suunnitellulla tavalla ja tuotettu kaasu palaa kivihiilikattilassa puhtaasti päästöjä alentaen”, kertoo Vaskiluodon Voiman toimitusjohtaja Mauri Blomberg.
Lisätietoja:
Vaskiluodon Voiman toimitusjohtaja Mauri Blomberg, 050 377 7020
Vaskiluodon Voiman hallituksen puheenjohtaja, EPV Energian toimitusjohtaja Rami Vuola, 040 509 0044
Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Lauri Virkkunen, 09 6930 6500
Metson Voimantuotanto-liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Holmala, 0400 636 956