Energia-alan kestävän kehityksen foorumi on palkinnut Vaskiluodon Voiman, Vaasan Sähkön ja Westenergyn Vuoden 2012 ilmastoteko -palkinnolla

Energia-alan kestävän kehityksen foorumi on palkinnut Vaasan Sähkön, Vaskiluodon Voiman ja Westenergyn yhteistyökumppanuudesta syntyneen hankkeen ”Vaasan energiatäyskäännös” Vuoden 2012 ilmastotekona.

Vaasan energiatäyskäännös on edellyttänyt 180 miljoonan euron kokonaisinvestointia. Vaasan lähi-alueen biopolttoaineet korvaavat nyt ulkomaista kivihiiltä ja öljyä Vaskiluodon Voiman kaasutinlaitoksessa. Westenergyn jätteenpolttolaitoksella hyödynnetään kierrätyskelvottoman jätteen sisältämää energiaa kaukolämmön ja sähkön tuotantoon. Yhteistyön lopputuloksena energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät 525 000 tonnia vuodessa, mikä on lähes prosentti Suomen hiilidioksidipäästöistä. Vaikutus on sama kuin Suomen teiltä katoaisi 175 000 henkilöautoa.

Vaasan kaukolämmön tuotanto rakentuu nyt useiden polttoaineiden varaan. Kaukolämmön kilpailukyky on varmistettu pitkälle tulevaisuuteen. Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Hannu Linna on tyytyväinen. ”Energiaklusteriin sopii, että meillä on alan teknologista huippua oleva ratkaisu, joka noudattaa Suomen ilmastopoliittista linjausta.”

Vuoden ilmastoteko 2012 -palkinto on merkittävä huomionosoitus siitä arvokkaasta työstä, jota Vaasan seudulla on pystytty tekemään ympäristöä vähän kuormittavien ja kestävien energiaratkaisujen saralla. Vaasan Sähkö, Vaskiluodon Voima ja Westenergy ovat yhdessä kyenneet toteuttamaan ratkaisuja, joilla on sekä paikallisesti että valtakunnallisesti konkreettinen merkitys.

”Westenergylle Vuoden ilmastoteko 2012 -palkinto merkitsee tunnustusta oikeansuuntaisesta ja pitkäjänteisestä työstä. Sen lisäksi, että kivihiiltä pystytään korvaamaan kotimaisilla polttoaineilla ja näin vähennetään hiilidioksidipäästöjä, jätteen energiahyödyntämisellä pystytään merkittävästi vähentämään myös jätteen kaatopaikkasijoitusta. Tämä puolestaan johtaa metaanipäästöjen vähentymiseen. Näin ollen yhteisesti toteutetulla energiatäyskäännöksellä on useita positiivisia ympäristövaikutuksia.”, kertoo Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.

”Vaasan Vaskiluotoon rakennettu biomassan kaasutuslaitos on hyvin edistyksellinen hanke, sillä kaasutustekniikkaa ei ole missään päin maailmaa ennen käytetty tässä mittakaavassa tähän tarkoitukseen. Kaasutuslaitoksen käyttöönotto on myös merkittävä askel Vaskiluodon Voiman pyrkimyksessä käyttää lämmön ja sähkön tuotannossa ensisijaisesti kotimaisia polttoaineita sekä vähentää päästöjä. On hienoa, että tälle pyrkimykselle tulee tunnustusta myös Vuoden ilmastoteko -palkinnon kautta.”, toteaa Mauri Blomberg, Vaskiluodon Voiman toimitusjohtaja.

 

Lisätietoja:

Vaasan Sähkö Oy: toimitusjohtaja Hannu Linna, 050 552 7120, hannu.linna(at)vaasansahko.fi
Vaskiluodon Voima Oy: toimitusjohtaja Mauri Blomberg, 050 377 7020, mauri.blomberg(at)epv.fi
Westenergy Oy Ab: toimitusjohtaja Olli Alhoniemi, 050 569 3337, olli.alhoniemi(at)westenergy.fi