Suomen suurin sähkökattila-lämpövarastoyhdistelmä käyttöön Vaasassa

Vaasan Vaskiluodossa on juuri otettu käyttöön 120 megawatin edestä uutta sähkökattilakapasiteettia ja laajennettu lämpövarasto. Vaasan Voiman laitoksen sähkökattiloiden teho on hankinnan myötä yhteensä 160 MW, mikä asettaa Vaasan kattilat tehollisesti Suomen suurimpien joukkoon. Yhdessä laajennetun lämpövaraston kanssa ratkaisu tuo järjestelmään kaivattua joustoa ja kustannustehokkuutta samalla vähentäen kaukolämmön tuotannon päästöjä.

Uudet sähkökattilat ja lämpöenergiavaraston laajennus otettiin käyttöön lokakuussa Vaasan Vaskiluodossa. Uudet lämmöntuotantoratkaisut tukevat erinomaisesti EPV:n strategiaa ja lupausta päästöttömästä ja joustavasta energiantuotannosta ja -kulutuksesta. Yhdessä sähkökattilat ja lämpöenergiavarasto toimivat erinomaisina komponentteina tulevaisuuden puhtaassa lämmöntuotantojärjestelmässä, ja ovat oleellinen osa joustoon kykenevää kapasiteettia. Jouston lisäksi uudet investoinnit vähentävät tuotannon CO2-päästöjä.

EPV:n sataprosenttisesti omistamalla tytäryhtiöllä Vaasan Voimalla oli jo aiemmin Vaskiluodossa käytössä yksi 40 MW:n sähkökattila ja noin 8 GWh:n lämpöenergiavarasto. Tänä vuonna yhtiö on asentanut ja ottanut käyttöön osaksi lämmöntuotantojärjestelmää 120 MW lisää sähkökattilakapasiteettia. Samalla olemassa olevan lämpöenergiavaraston teknologia on muutettu, minkä avulla varaston kapasiteettia on saatu kasvatettua 11 GWh:iin.

– Vaskiluodon ratkaisut ovat sektorikytkentää parhaimmillaan ja se vie meidät kovaa vauhtia kohti päästötöntä lämmöntuotantoa. Puhdas lämmöntuotantojärjestelmä on pitkäjänteinen ja päästötön ratkaisu, millä turvataan alueiden lämmöntuotanto sekä tuetaan myös uuden sääriippuvaisen sähköjärjestelmän tarpeita. Tulevaisuuden energiajärjestelmä tarvitsee yhä enenevässä määrin joustokykyä ja energiavarastoja, painottaa Vaasan Voiman toimitusjohtaja Janne Österback.

Energiamurroksen myötä uusiutuvan energian osuus sähköverkossa lisääntyy voimakkaasti ja johtaa usein tilanteisiin, joissa sähköä on joko liikaa tai liian vähän tarjolla.

– Sähkökattilan tuottamalla lämmöllä voidaan lämpövaraston avulla optimoida Vaasan voimalaitoksen lämmön- ja sähköntuotanto entistä paremmin. Tämän lisäksi sähkökattila mahdollistaa pidempiä alasajojaksoja voimalaitokselle. Yhdessä lämpövarasto-optimoinnin avulla syntyy huomattavia hyötyjä ja parannetaan voimalaitoskokonaisuuden lämmöntuotannon käytettävyyttä. Sähkökattilan käytöllä voimme osaltamme hyödyntää sähköä tilanteissa, joissa sähköjärjestelmässä on paljon uusiutuvaa ja sääriippuvaista energiaa. Tämä on iso askel kohti päästötöntä lämmöntuotantoa, sanoo Österback.

Sähkökattiloiden tuottama energia vähentää vastaavasti polttoaineiden kulutusta. Polttoainetarpeen vähentyessä, voidaan bioenergian hankinta-aluetta pienentää, ja meille syntyy vähemmän kuljetuskilometrejä. Lisäksi polttoainepaletin haastavimmat polttoainejakeet voidaan jättää pois. Vapautetaan bioenergiajakeita jatkojalostukseen, korkeammalle jalostusasteelle, ja edistetään kestävää kehitystä myös muilla sektoreilla. Kun sähkökattilan tuotannolla korvataan polttavaa tuotantoa, vähenevät myös ilmastopäästöt ja täten se edistää myös Suomen ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista.

– Esimerkiksi tänä syksynä on ollut kausia, jolloin koko Vaasan alue on lämmitetty pelkillä sähkökattiloilla sekä lämpöenergiavarastolla.

Lämpövarastona käytetty maanalainen luolasto on lähtökohtaisesti ikuinen. Nyt paikalle rakennettua teknologiaa pystyy helposti huoltamaan ja myös uudistamaan ja muokkaamaan uusia käyttötarkoituksia varten. Tämä luo varastosta oivan pelivälineen tulevaisuuden energiantuotannossa. Lämpövaraston ansiosta kyetään lämmön tarpeesta riippumatta toteuttamaan sähkömarkkinoiden joustotarpeita.

Vaasan Vaskiluodon voimalaitosalueelle rakennetut sähkökattila- ja energian varastointiratkaisut ovat Suomen mittakaavassa merkittävät.

– Kolmen sähkökattilan ja ison lämpöenergiavaraston avulla meillä on Vaskiluodossa erinomainen lämmöntuotantopaketti. Tämä on hieno esimerkki omistuksessamme olevan laitospaikan maksimaalisesta hyödyntämisestä. Vaskiluoto on tulevaisuudessakin Vaasan Voimalle keskeinen toiminta-alue, Österback jatkaa.

Faktoja Vaskiluodon sähkökattiloista

 • 1 kpl teho 40 MW ja 2 kpl teho 60 MW, yhteensä 160 MW
 • Sähkökattilan mitat: korkeus on 6,5 m ja halkaisija 3 m
 • Menoveden maksimi lämpötila 120°C
 • Sähkökattila on erittäin nopeasäätöinen ja helppokäyttöinen.
 • Kattilatehon säätökyky 0–100 % 50 sekuntia

Faktoja Vaskiluodon luolista:

Katso video lämpöenergiavaraston toiminnasta

Vaskiluodon lämpöenergiavarasto on tilavuudeltaan Suomen suurimpia käytössä olevia energiavarastoja. Lämpöenergiavarasto on ollut käytössä vuodesta 2020. Lämpöenergiavarastoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää tuotantomuodosta riippumatta, mikä tekee siitä erinomaisen esimerkin eri energiasektoreiden yhdistämisestä.

 • Lämpövarastoluolat ovat tilavuudeltaan
 • 150 000 m³ ja 60 000 m³ (yhteensä 210 000 m3)
 • Lataus- ja purkutehoa on 110 MW, mikä riittää noin 4-20 vuorokaudeksi riippuen purkutehosta.
 • Energiavaraston kapasiteetti on 11 GWh
 • Sijainti: 30 metriä maanpinnan alla Vaasan Vaskiluodossa
 • Koko: korkeus 22 ja 30 metriä, pituus 178 m ja 313 m
 • Rakennettu 1970-luvulla öljyn säilytykseen
 • Luolat on tyhjennetty öljystä ja puhdistettu 1990-luvun lopulla.

Lisätietoja: Janne Österback, toimitusjohtaja, Vaasan Voima Oy, p. 010 5055 235, janne.osterback(at)epv.fi